Jerome Beckles

In memoriam: Jerome John Beckles
14 februari 1960 – 8 februari 2019
Nieuw-Nickerie

10 maart 2011 – Een trotse Jerome Beckles op het terras van Hotel Residence Inn met de enige maxi-single uitgebracht door de muziekformatie New Stars. Jerome John Beckles is op 8 februari 2019 na een kort ziekbed overleden in Nieuw-Nickerie.

Om deze rasechte Nickeriaanse zoon en muzikant te eren, breng ik het interview dat ik met hem had in 2011 opnieuw uit. Jerome John Beckles is er niet meer.
Op de mooie warme donderdagmiddag van 10 maart 2011 in Nieuw-Nickerie had ik het genoegen om Jerome John Beckles onder een strakblauwe Nickeriaanse hemel te mogen interviewen. Het gesprek vond plaats op het terras van Hotel Residence Inn onder het genot van een bord baka-bana’s en blikjes Parbo Bier. Hij was er dol op.
Jerome Beckles en zijn beste vriend Evert Hawker zijn de grondleggers van de populaire muziekformatie New Stars in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Evert en Jerome zijn beste maatjes van kleins af aan; vrienden tot de dood. Een zeer enthousiaste Jerome vertelt over de begin jaren van de muziekgroep. Ondertussen eten wij de lekkere baka-bana’s rustig op. Jerome oogt heel tevreden en is blij dat hij nu het verhaal mag vertellen van New Stars.


Jerome Beckles: “Evert en ik zijn eerst begonnen met een bazuingroep, waarop wij veel positieve reacties kregen op ons spel. Dat smaakte nog naar meer bij het publiek. Het enthousiasme van het publiek bracht Evert op het idee om met een kasekoband te beginnen: New Stars. Nieuw-Nickerie kende in die periode de muziekformatie The All Stars, waarin oudere Nickerianen musiceerden. Toen deze formatie uit elkaar ging, konden wij enkele instrumenten lenen van Oom Toon en John Castillion. De ontbrekende instrumenten om een band te kunnen vormen, moesten wij zelf kopen. Oom Nel Ameerun sprong ons bij met een drumstel, omdat wij zelf geen geld hadden dat te kopen.”
Evert heeft veel tijd en energie gestopt in de beatgroep. Zonder hem waren wij niet zover gekomen, maar in 1988 vertrok hij naar Nederland om een betere toekomst te kunnen hebben. Een jaar later namen wij onze eerste en enige maxi-single op met als titel: Poti Pikin of Arm Kind. Poti Pikin gaat over kinderen die het moeilijk krijgen in hun verdere opvoeding, indien hun moeder komt te overlijden. De plaat kwam tot stand dankzij financiële steun van de in Nickerie gedetacheerde douaneambtenaar Ricardo Plet. De opnamen van de plaat zijn gemaakt in de Ventu Studio aan de Burenstraat in Paramaribo. Ik vind het erg jammer dat Evert als een van de pioniers niet heeft kunnen spelen op deze maxi-single. Maar wie weet..…in de toekomst wel.”

Jerome: “Binnenkort gaan wij een beperkt aantal cd’s uitbrengen van onze maxi-single. Deze maxi-single wordt momenteel op cd gezet in Nederland. Met dank aan John Hawker en Errol Gefferie. In augustus 2011 willen we de cd presenteren aan de Nickeriaanse gemeenschap.”

Maar Jerome heeft nog meer plannen met deze liederen. Jerome: “Wij willen enkele nieuwe liederen componeren en deze samen met de liederen van de maxi-single op een nieuwe cd uitbrengen. De liederen van de maxi-single gaan we eerst remixen. Dat kan omdat Nickerie nu opnamestudio’s heeft: een van Kinderhuis Open Poort en een van Barodjie Kertosontono. Dus we kunnen hier zelf aan de slag.”
New Stars begon eerst te spelen op verjaardagsfeesten van oudere Nickerianen. Hun repertoire bestond uit bazuinkoormuziek, polonaise en kaseko. Soulliederen waren niet zo in trek bij de oudere Nickerianen. De jonge muzikanten speelden in de bazuingroep voor 10 gulden per optreden. Dat verdeelden ze eerlijk onder elkaar. Heel trots namen de muzikanten hun geld in ontvangst: dat was hun eigen verdiensten.
De band kreeg steeds meer bekendheid in Nieuw-Nickerie, omdat zij zo vaak optraden. Hun populariteit drong door tot de eigenaren van enkele bardancings. Dat zorgde voor nog meer bekendheid. De verzoeken tot optredens in deze bardancings kwamen binnen. Vanaf dat moment nam onze populariteit een grote vaart. New Stars heeft regelmatig opgetreden in bardancing Palmtak. In de pauze gingen de jonge muzikanten bazuinkoormuziek spelen, maar zij moesten zich daarna haasten om na de pauze hun spel te hervatten.

Met een krachtige bijna dwingende stem zei hij dat ‘een band zonder blazers geen band is.’ De kracht van elke muziekgroep zit in de blazers. New Stars heeft vaak opgetreden in Springlands en Georgetowm in Guyana. De Guyanezen kenden de band als de Witi Fisi Band. Deze naam kreeg de groep, omdat zij furore hebben gemaakt met het begeleiden van Iwan Esseboom van de Funmasters uit Nederland: in het CCN Schouwburg, op enkele fuifjes en kinderballen in Nieuw-Nickerie. Maar het absolute hoogtepunt van New Stars was het begeleiden van Oscar Harris van de Twinkle Stars.”

Jerome benadrukt diverse keren in het gesprek dat hij het jammer vindt dat hij niet samen met zijn pioniersmaatje Evert Hawker een plaat heeft kunnen opnemen. Jerome: “Ik weet dat Evert in juli 2011 met vakantie naar Suriname komt. Ik zou het prettig vinden om samen met hem enkele gospelliederen op te nemen en deze op cd uit te brengen. Dat wil ik doen uit dankbaarheid voor zijn grote inzet bij de oprichting van New Stars.”
New Stars was in zijn toptijd de aangewezen band om Nickeriaanse artiesten te begeleiden op songfestivals in Nieuw-Nickerie en Paramaribo. Ook gaf de groep enkele optredens in Wageningen en Coronie. New Stars was een muzikaal begrip in het Westen van Suriname. Dat allemaal dankzij het pionierswerk van Jerome en Evert.
Jerome: ”New Stars was in zijn kort bestaan enorm populair geworden in Nieuw-Nickerie, maar daar kwam een eind aan, toen enkele bandleden naar Paramaribo vertrokken om een beter bestaan te vinden. De band ging uit elkaar. In 2000 begon Raymond Nora met de band Westsound 2000. Enkele leden van de New Stars die nog in Nickerie wonen, sloten zich bij deze groep aan. Maar hiermee krijgen wij New Stars niet terug. Met het uitbrengen van een cd willen we de oude tijden laten herleven en de muziek een impuls geven in Nickerie. Ik ben erg blij dat de webmaster van https://nickerieplaza.nl mij heeft geïnterviewd. Hierdoor hoop ik dat New Stars een plekje krijgt in de muziekgeschiedenis van Nieuw-Nickerie.”

Wij mogen de geschiedenis van alle Nickeriaanse muzikanten niet verloren laten gaan. Daarom ga ik er werk van maken om een portret te maken van zoveel mogelijk Nickeriaanse artiesten. Artiesten die reeds zijn geïnterviewd zijn: Kenneth Hawker, Tikke Jiboth, Henry Dors, James Esseboom en John Boldewijn. Deze lijst wil ik uitbreiden met nog meer Nickeriaanse artiesten. Veel artiesten zijn al overleden, maar met behulp van familieleden kunnen we misschien wel hun verhaal vertellen.

John Hawker, maart 2011, Nieuw-Nickerie
Webmaster: https://nickerieplaza.nl
Telefoonnummer: 00 597 06 37 07 98 83